Tłumaczenia zwykłe

karteczki z tłumaczeniami

Tłumaczenia zwykłe obejmują przekłady prywatnych tekstów – m.in. listów, ulotek, instrukcji czy książek. To najpowszechniejszy rodzaj przekładów. Choć do ich wykonania zwykle wystarczy podstawowa znajomość obcego języka, najbezpieczniej zgłosić się do biura tłumaczeń, które dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników. Dzięki ich doświadczeniu i posiadanym certyfikatom poświadczającym zdobytą wiedzę, możemy mieć pewność, że przekład na potrzeby własne będzie wykonany prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym.

 

Co może być tłumaczone jako przekład zwykły?

Przekład zwykły w przeciwieństwie do uwierzytelnionego, nie zawiera podpisów ani pieczęci tłumaczy i nie stanowi oficjalnych dokumentów. Warto zaznaczyć, że pod względem poprawności językowej, stylistycznej i gramatycznej nie ustępują one tłumaczeniom przysięgłym.